Volejbal má bavit především děti samotné. Problémem jsou však často jejich rodiče, kteří v nich vidí plnitele svých tajných přání a ambicí. Proto na ně vytvářejí zbytečný tlak a kladou nesmyslné nároky. To děti od volejbalu odrazuje. Pokud chcete doma mít úspěšného sportovce, měli byste mít napaměti základní pravidla našeho volejbalového desatera pro rodiče.

1. Bavte se volejbalem, fanděte a povzbuzujte. Vaše děti chodí na volejbal pro svou zábavu, nikoliv pro Vaší.

2. Oceňujte dovednosti svých dětí, ale hlavně snahu. Pomáhejte dětem, aby se zlepšovaly.

2. Nechte vaše potomky dělat také jiné pohybové aktivity než je volejbal.

3. Poskytněte dětem dostatek prostoru na odpočinek a regeneraci, veďte je ke správné životosprávě.

4. Dbejte na zdraví svých potomků, doléčujte řádně zranění, nemoci i drobná nachlazení.

5. Důvěřujte trenérovi. Nedávejte dětem pokyny v rozporu s pokyny trenéra, neraďte co mají na hřišti dělat. Radí jim trenér. Také nesnižujte trenérovu autoritu.

7. V každém fungujícím týmu platí nějaká pravidla, dodržujte je.

7. Nevynucujte si zařazení svého potomka do základní sestavy.

8. Pokud máte výhrady k fungování klubu, řešte je (s vedením či trenérem). Od trenéra však očekávejte maximálně informaci k výkonnosti Vašeho dítěte, nikoliv proč někdo hraje a druhý nikoliv.

9. Pokud patříte mezi aktivnější rodiče, kteří se snaží poradit s tréninkem, vzdělávejte se, čtěte, sledujte online volejbalové kurzy.

10. Nechtějte výhru za každou cenu, v životě jde o víc než volejbal. Hlavní cíl totiž není vítězství, ale radost ze hry.