Jaká motivační pravidla by měl znát každý trenér? Odpovědi poskytne ten nejpovolanější –  brazilský trenér Bernardo Rezende. Bernardo Rezende je nejúspěšnější volejbalový trenér v historii volejbalu s více jak 30 tituly z mužských i ženských soutěží. V Brazílii je největší postavou ovlivňující tamní rozvoj volejbalu. Foto: FIVB

Co je vlastně motivace? Motivace je vnitřní pohnutka, která podněcuje jednání člověka k něčemu. Je to to, co nás pohání vpřed. Motivace může být aktivována vnitřně (sebemotivace) nebo z vnějšího prostředí. Na VolleyCountry píšeme o motivaci také jako o jednom z elementů ovlivňujícího výkon volejbalového hráče. 

Cílem motivace je aktivovat jednotlivé hráče, podnítit jejich vnitřní hnací síly a usměrnit jehich chování k dosažení určitého cíle. Pro sportovní tým je motivování jedinců jedním z klíčových faktorů úspěchu. V jednotlivých družstvech se pomocí motivace vytváří a podněcuje u hráčů vnitřní zájem, ochota a chuť se angažovat při plnění jim svěřených úkolů a cílů pro tým.

Význam slova koučovat je přivést člověka z místa, kde je, na místo, kde chce být. Dobrý trenér dokáže svůj tým nejen motivovat, ale především ho umí inspirovat. Motivace je důležitá, ale ve většině případů bývá krátkodobá. Motivací věnuje svou pozornost Marian Jelínek v online kurzu Mentální kouč z každého trenéra.

10 motivačních pravidel, které musí znát každý trenér

1.  Motivace jako taková vychází z potřeb nebo z vášně.
2.  Lidé s vysokým sebevědomím musejí být tlačeni na svoje limity. Lidé s nízkým sebevědomím musejí cítit podporu.
3.  Základem je poznání. Poznejte své hráče, abyste u každého individuálně věděli, které tlačítko je potřeba zmáčknout k dosažení žádaného sportovního cíle. U mužů je daleko těžší přečíst jejich emoce než u žen.
4.  Motivace je první krok a pečlivá příprava je cesta. Motivace je vůle k tomu se na něco připravit. Příprava znamená tvrdou práci, učení se, odpočívání, vše, co sportovci potřebují a dlouhodobě dělají, aby mohli sportovat na vysoké úrovni.
5.  Zkušenost je klíčem ke zvládnutí velkých očekávání. Zkušenostem se nelze naučit.
6.  Krize jsou nejlepšími příležitostmi.
7.  Trenér je nejosamělejší člověk ve sportu.
8.  Lídr musí dělat těžká rozhodnutí. Pokud jsou pro tým správná, zbytek bude následovat.
9.  Když uděláš chybu, přiznej ji a řekni promiň. Přeci jen jsme všichni lidé.
10.  Lídři jsou především respektováni, ne milováni. Buďte tvrdí, když je to potřeba.

zdroj: VolleyCountry